مجله ارمون - ازدحام کاندیداها در شورای پنجم تکرار نمی شود

ماهنامه ارمون

آخرین خبرها :

ازدحام کاندیداها در شورای پنجم تکرار نمی شود

احسان شریعت

سه ماه به انتخابات اردیبهشت 96 ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا باقی مانده و از هم اکنون افکار عمومی به ویژه گروه های سیاسی برای حضور و مشارکت در این انتخابات آماده شده اند. انتخاباتی که به صورت دووجهی برگزار شده و آحاد ملت در کنار انتخاب نامزد ریاست جمهوری باید به تعداد افرادی که برای شورای شهر یا روستا تعیین شده نیز رأی دهند. هنوز یادمان نرفته در انتخابات 4 سال پیش در حوزه های شهری  و روستایی آنقدر نامزد انتخابات شورا نامنویسی کرده بودند که پای صندوق رأی به اجبار باید نگاهی به فهرست بلند بالای کاندیداها می انداختیم. در روزهای پیش از انتخابات که تبلیغات آزاد بود ملغمه ای از تبلیغات عظیم کاندیداها شهرها را فرا گرفته بود. پوسترها، تصاویر، بنرها و بروشورهای فراوان از کاندیداها شهرها را فرا گرفته و هیچ فضایی نبود که مشحون از این مسائل نباشد. شورعجیبی در شهرها و حتی برخی روستاهای بزرگ اتفاق افتاده و تقریباً هرکس در آشنایان و خویشاوندان خود فردی را برای نامزدی در انتخابات شوراها داشت که به او رأی دهد. حتی گاه به اجبار باید از میان خیل عظیم آشنایانی که کاندیدا بودند تنها به تعداد تعیین شده قانونی اکتفا می شد و چند نفر محدود را انتخاب می کردیم. 

آن انتخابات هیجان انگیز شوراها تمام شد و از میان خیل عظیم کاندیداها تنها افراد محدودی توانستند به شوراهای اسلامی راه یابند. امروز پس از 4 سال فعالیت این شوراها در آستانه شورای پنجم قرار داریم. انتخاباتی که در روز 29 اردیبهشت برگزار شده و از هم اکنون تقریباً بیش از 70 درصد نامزدها حضور قطعی خود را اعلام کرده و گروه های انتخاباتی خویش را تشکیل داده اند. از امروز تا اردیبهشت 96 باید صبر کرد و دید چه میزان نامزد نهایی در انتخابات شوراها نامنویسی خواهند کرد و چه میزان از آنها از صافی تأیید صلاحیت خواهند گذشت. درواقع میزان نامنویسی در انتخابات و بحث تأیید صلاحیت دو موضوع عمده در تعیین نهایی تعداد افرادی است که در انتخابات شورای پنجم شرکت خواهند کرد. اما شاید بتوان با بررسی و پیش بینی برخی گزاره ها 3 ماه مانده به انتخابات حدس زد که آن ازدحام شورای چهارم تکرار نشده و میزانی مشخص و منطقی از افراد در انتخابات شورای پنجم نامزد خواهند شد.  

از امروز می توان تشخیص داد به چند دلیل ازدحامی که در تعداد نامزدهای انتخابات شورای چهارم رخ داد در انتخابات شورای پنجم تکرار نمی شود. علت نخست یک علت کاملاً درونی است: «تکرار». خود تکرار به عنوان اصلی ترین علت می تواند تبیین کننده این موضوع باشد که دیگر چنین چیزی تکرار نخواهد شد. چون فضای افکار عمومی چنین اتفاقی را در شورای چهارم تجربه کرده و میل و رغبت چندانی به تکرار آن نخواهد داشت. افراد فراوانی که در شورای چهارم به عنوان نامزد انتخابات نامنویسی کرده بودند در شورای پنجم فضا را بیشتر رصد کرده و محتاطانه تر عمل خواهند کرد. آنها حاضر نیستند به هر قیمتی پای در عرصه گذاشته و با صرف هزینه های فراوان به یک شکست خورده تبدیل شوند. 

علت دوم نیز یک علت درونی است: شرایط اقتصادی جامعه. امروز جامعه در شرایطی قرار دارد که با وضعیت رکود فعلی اقتصاد جامعه و کاهش چشمگیر نقدینگی بازار، پول های سرگردان چندانی همچون 4 سال قبل در دستان مردم قرار ندارد که بخواهند گریزی به شورای شهر بزنند. کم نبودند افرادی که در شورای چهارم به واسطه سرمایه های بلااستفاده ترجیح دادند از این معرکه فرصتی برای بازآزمایی خود در عرصه سیاسی شهر بیابند و به وسیله سرمایه ای که در اختیار دارند به نوعی «تفرج سیاسی» دست بزنند. پربیراه نیست اگر بگوییم برخی از کاندیداها در هر دوره، از روی تفرج سیاسی به عرصه انتخابات ورود پیدا می کنند. در دوره چهارم سرمایه اقتصادی این اجازه را به این افراد می داد که وارد عرصه شده، بنرهای بزرگ چاپ کنند، شامدهی کنند، پوستر منتشر کنند و برای چند روز انتخابات، میلیون ها تومان هزینه کنند. اما در دوره پنجم این وضعیت کمی دگرگون شده و بعید به نظر می رسد افراد زیادی به این علت وارد گود انتخابات شوند.  

علت سوم اما علتی بیرونی و از جانب الگوی رأی دهندگان است. تجربه انتخابات شورای چهارم نشان داد در عین اینکه افراد بسیار زیادی برای ورود به شوراهای اسلامی نامزد شده بودند، در نهایت رأی دهندگان به افراد سرشناس که در تمام سطح شهر یا روستا شهره بودند رأی دادند. این خود عامل بازدارنده ای برای انتخابات شورای پنجم است تا افراد گمنام وارد عرصه نشده و از انتخابات گذشته سرمشق گیرند. درست است که هر احتمالی برای انتخابات و ورود اشخاص گمنام وجود دارد، اما در کلیت امر این افراد سرشناس شهر یا روستا بودند که توانستند وارد شورا شوند. چه بسا افراد بسیار توانمند، دانشگاهی، باتجربه و کاردان در انتخابات شورای چهارم نامزد شورا شده بودند اما نتوانستند نام خود را جزو منتخبین مردم بیابند. در این تحلیل مقصود از افراد سرشناس، افرادی است که به هر دلیل در میان مردم شهر یا روستا شهره بوده و می توانند اعتماد عمومی را جلب کنند. چه بسا یک ورزشکار توانسته جزو منتخبین مردمی باشد و یک استاد دانشگاه جزو کم رأی ترین افراد قرار گرفته است. مقصود، پرداختن به درست یا غلط بودن این الگو نیست. بلکه در هر صورت آن چیزی که وجود دارد این چنین است که می تواند مانع شرکت چنین افرادی در انتخابات شورای پنجم شود.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

طراحی و ساخت : شرکت تحلیلگران ایده طبرستان