مجله ارمون - صنعت بیمه و نقش آن در اقتصاد ایران

ماهنامه ارمون

آخرین خبرها :

صنعت بیمه و نقش آن در اقتصاد ایران


 باقر   لطف اله پور؛کارشناس رسمی دادگستری:فعالیتهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جوامع و زندگی روزمره انسانها؛ مملو از خطرات و تهدیدهای متنوع و گوناگون است. هزینه ی جبران برخی از این خطرها، در مقایسه با توانمندی های مالی افراد و موسسات، چندان زیاد نیست و خود آنان؛ از عهده چنین خساراتی در زمان وقوع؛ بر میآیند اما بخش قابل توجهی از این حوادث، چنان خسارتبار است كه روند عادی زندگی و جریان معمول فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی را با اخلالهای جدی و گاهی خانمان برانداز مواجه میسازد. در صورتی كه ساز و كاری برای مواجهه با این پدیده، اندیشیده نشود، ضمن آن كه زندگی طبیعی خانوادهها و دستاندركاران و شاغلان موسسات فعال در عرصه تولید و خدمترسانی به جامعه را مختل میسازد، میتواند به رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی كشورها نیز در سطوح خرد و كلان؛ صدمات اساسی وارد می نماید.
صنعت بیمه، ساز و كار كارآمدی را برای برطرف كردن این بیثباتیها و اختلالها در زندگی مردم و فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی فراهم میآورد. ضمن آن كه از این طریق، نقش بسیار تعیین كنندهای نیز در جهت تجهیز منابع سرمایه گذاری برای اقتصاد كشورها، ایفا میكند. بنابراین، صنعت بیمه با ارائه خدمات مناسب بیمه ای، از جمله؛ بیمه های؛ اتومبیل، آتش سوزی، باربری، مهندسی، انرژی، کشتی، هواپیما، اعتباری، پول، دام و محصولات کشاورزی، عمر، درمان، حادثه و مسئولیت که علاوه بر ایجاد امنیت، اطمینان و امید به زندگی برای خانواده ها و فعالان اقتصادی، می توانند از سوی دیگر، با تجهیز منابع سرمایه گذاری، تاثیر غیرقابل انكار و تعیین كنندهای در رشد و توسعه اقتصادی جوامع ایفا كند.
به طور کلی، بیمه؛ عقدی است بین بیمه گر و بیمه گذار که در آن بیمه گــر تعهد می کند، در قبال دریافت مبلغ حق بیمه از بیمه گذار، خسارت های ناشی از خطرات مشمول بیمه را تا میزان مقرر در بیمه نامه، جبران نماید و یا مبلغ  معینی را در زمان سررسید بیمه نامه (مثل؛ بیمه نامه زندگی)، به بیمه شده بپردازد.
بررسی ها نشان می دهد؛ بخشی از فعالیتها و سرمایههای اقتصادی کشور، تحت پوشش بیمه نیستند و آن بخش هایی كه تحت پوشش صنعت بیمه قرار دارند، نزدیك به 50 درصد، تحت پوشش بیمه هایی هستند که به اجبار قانون صورت گرفته و مربوط به بیمههای اجباری مسئولیت مدنی اتومبیل است.
به منظور پیشرفت و توسعه صنعت بیمه كشور، زحمات زیادی توسط دست اندركاران این صنعت؛ در بخشهای دولتی و غیردولتی صورت گرفته است و گامهای مهمی در جهت بسترسازی افزایش ضریب نفوذ بیمه در كشور برداشته شده است. از شاخصترین اصلاحات ساختاری در دهههای اخیر، امكان پذیر شدن تاسیس شركتهای بیمه خصوصی و واگذاری شركتهای بیمه دولتی به بخش خصوصی، حذف نظام نظارت تعرفهای، تصویب و اجرایی نمودن نظارت بر توانگری مالی موسسات بیمه و آغاز كاهش تدریجی اتكای اجباری را میتوان نام برد. به رغم این پیشرفتهای ساختاری كه موانع مهمی را از سر راه توسعه نفوذ بیمه در كشور برداشته است، این صنعت هنوز در مقایسه با سایر کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته در این حوزه، با مشکلات و نقاط ضعفی مواجه است که نیازمند نوعی مطالعه اساسی از سوی کارشناسان و مسئولان این صنعت است .البته با نگاهی گذرا به جایگاه نهاد بیمهای در اقتصاد کشور و مقایسه آن با سایر نهادهای مالی، هم چون؛ بازار سرمایه و پول، متوجه میشویم؛ صنعت بیمه نسبت به بازارهای مالی دیگر، آن طور که باید، نتوانسته حضور فعال تری در سرمایه گذاری بخشهای اقتصادی، داشته باشند. شرکتهای بیمه؛ میتوانند، از طریق جمعآوری حق بیمهها، به خصوص در بخش بیمههای زندگی (عمر) که بین زمان پرداخت حق بیمهها و پرداخت خسارت، فاصله زمانی زیادی وجود دارد و باعث تولید و انباشت سرمایه شرکتهای بیمه میشوند، در سرمایه گذاری بخشهای اقتصادی، بسیار مفید واقع شوند.
از آن جا که دولت و شرکت های بیمه، مشوق ها و ابزارهای لازم را برای افزایش ضریب نفوذ بیمه های زندگی، در حداقل؛ طراحی یا سیاست گزاری نموده اند،  بیمه زندگی در ایران، برخلاف سایر کشورها، از توجه کمتری در بین آحاد مردم برخوردار است و افراد، تمایل کمتری به خرید این نوع بیمهنامهها از خود نشان میدهند. لذا  اثر گذاری صنعت بیمه در بخشهای اقتصادی، بسیار کمرنگ شده است. یعنی؛ بازار بیمههای زندگی در ایران، با متوسط بازار بیمه های زندگی دنیا و کشورهای توسعه یافته، فاصله زیادی دارد. در کشورهای توسعه یافته، بیمههای عمر و زندگی ۸۰ درصد از سهم بازار بیمهای را به خود اختصاص میدهد، در حالیکه این موضوع در کشور ما برعکس است و این سهم در طی دهه اخیر، کمتر از 10 درصد بوده است.

روایتی عاشقانه از سی و سه سال زندگی با چهار فرزند معلول

IMAGE

یکشنبه, 03 مرداد 1395 من، اکرم و حمید و امید و محبوبه ام... رقیه توسلی گزارش پیش رو وصفِ حال والدین مشهور و معروفی ست که ضرب و جمع و تفریق را آنقدر خوب یاد گرفته اند که استاد صدایشان کنم. استاد زندگی در ناملایمات. مشهور نه با آن فاکتورهای معمول؛ به این علت که شاید خسته باشند اما هرروز پدر و مادر متولد...
ادامه مطلب...

صنعت بیمه و نقش آن در اقتصاد ایران

IMAGE

شنبه, 20 مهر 1392  باقر   لطف اله پور؛کارشناس رسمی دادگستری:فعالیتهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جوامع و زندگی روزمره انسانها؛ مملو از خطرات و تهدیدهای متنوع و گوناگون است. هزینه ی جبران برخی از این خطرها، در مقایسه با توانمندی های مالی افراد و موسسات، چندان زیاد نیست و خود آنان؛ از عهده چنین...
ادامه مطلب...

دغدغه ي امروز، اما و اگرهاي فردا آيا جهيزيه حد و مرزي هم دارد؟

IMAGE

دوشنبه, 17 تیر 1392  ليلا مشفق:این روزها تهيه ی جهيزيه برای بسیاری از خانواده های ایرانی به يک مشکل اصلي مبدل شده است. والديني که با شور و شوق فرزند خود را براي زندگي مشترک آماده می¬کنند، پس از مراسم عقد، با دغدغه¬ی بزرگی مواجه میشوند که يکي از حساس-ترين مراحل این دوران محسوب می¬شود چون توافق و...
ادامه مطلب...

 

 

 

 

 

 

طراحی و ساخت : شرکت تحلیلگران ایده طبرستان